สินค้า
สินค้าของเรา
ตุ้มเหล็กหล่อ stan dard weight
รหัสสินค้า : ตุ้มเหล็กหล่อ
หมวดหมู่สินค้า : ตุ้มน้ำหนัก Stan Dard Weight
สถานะ : สินค้าแนะนำ
รายละเอียด :

Cast Iron Weights /ตุ้มน้ำหนักเหล็กหล่อ

Class M1 , M2    (กรณีไม่รวมใบ Certificate ตุ้มจะอยู่ใน Class M2)

ขนาดมาตรฐาน / Norminal Range

ลำดับ รายการ
1

1,000 kg 4 เหลี่ยม

(ตุ้มไทยมีฝาปรับน้ำหนักด้านบนตุ้ม)

2 500 kg กมลเตี้ย
3 500 kg สี่เหลี่ยม
4 500 kg กมลเตี้ย
5 500 kg สี่เหลี่ยม
6 250 kg
7 200 kg
8 200 kg
9 100 kg
10 100 kg
11 50 kg
12 50 kg
13 25 kg
14 20 kg
15 10 kg
16 5 kg
17 2 kg
18 1 kg
19 2000 kg: 75×75×75 cm (NEW)
20 1000 kg: 60×60×60 cm (NEW)
21 500 kg: 50×50×50 cm (NEW)
22 100kg: 36×28×31 cm (NEW)