สินค้า
สินค้าของเรา
ตรวจรับรอง / สอบเทียบเครื่องชั่งรถบรรทุก แท่นลอย Truck scale
รหัสสินค้า : สอบเทียบเครื่องชั่ง
สถานะ : สินค้าแนะนำ
รายละเอียด :
  • บริการสอบเทียบน้ำหนัก,ตรวจรับรองเครื่องชั่งรถบรรทุก
  • เครื่องชั่งรถบรรทุก ระบบดิจิตอล (Digital)
  • แบบลอยพื้นเหล็ก
  • แบบลอยพื้นคอนกรีต
  • พิกัด 10 t,20t,30t,40,t 50t,80t.100t