บริการของเรา
รับซ่อม เครื่องชั่งทุกชนิด เครื่องชั่งรถบรรทุก เครื่องชั่งบรรจุ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องชั่งทุกชนิด รับสอบเทียบ เครื่องชั่ง ตามมาตรฐาน ISO 17025 รับออกแบบ เครื่องชั่ง ตามความต้องการของลูกค้า รับตรวจ และให้คำรับรอง เครื่องชั่งรถบรรทุก ( ที่หมดอายุให้คำรับรอง )
1. โดยยานพาหนะของบริษัท พร้อมติดตั้งและสอนวิธีการใช้งานสินค้าแต่ละประเภท
2. บริการโดยรถขนส่งเอกชน
3. ไปรษณีย์ไทย , KERRY
4. รถทัวร์หรือรถตู้
5. รับสินค้าที่บริษัทฯ
6. ซ่อมเครื่องชั่งนอกสถานที่ โดยมีพนักงานขายดูแลและแนะนำสินค้าให้เหมาะแก่ผู้ใช้งาน
ฝ่ายบริการของบริษัท เห็นถึงความสำคัญของการบริการให้ได้คุณภาพ พร้อมที่จะให้บริการงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อความต้องการของลุกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการหลังการขายของบริษัทแก่ลูกค้า